Racordarea clienților casnici la gaze este GRATUITĂ

Extinderea re?elei de gaz în toate gospod?riile din jude?ul Neam? este ?i va fi o prioritate pentru Partidul Na?ional Liberal. O alt? veste bun? pentru cet??eni este faptul c? racordarea la re?eaua de gaze naturale a clien?ilor casnici va fi gratuit?, indiferent de distan?a fa?? de re?ea.

Citește

Nu-ți irosi votul! Votezi PNL, scapi de PSD!

De PSD se scap? greu. Partidul acesta are un fel perfid de a se infiltra în toate cercurile puterii, încât chiar ?i dac? au pierdut alegerile – tot dai de pesedi?ti peste tot. O fi o mo?tenire mai veche… Poate din cauza asta ni se pare c? nici dup? 30 de ani nu am

Citește