Le mulțumesc colegilor din Guvern că sunt preocupați de rezolvarea problemelor primăriilor, pentru ca activitatea instituțiilor publice să decurgă în limite normale, spre folosul cetățenilor și al comunității.

Jude?ului Neam? i-au fost alocate fonduri de peste 9 milioane lei pentru finan?area cheltuielilor de func?ionare pân? la sfâr?itul anului 2020, la care se adaug? ?i o sum? de peste 5 milioane lei pentru finan?area cheltuielilor necesare asigur?rii activit??ii de asisten?? social? ?i

Citește