Președintele PNL Neamț, deputatul Mugur Cozmanciuc, a anunțat lansarea unui program guvernamental de susținere a tinerilor din toată țara.
Este vorba de micro-granturi acorare pentru înființarea de noi afaceri, suma finanțată fiind de maxim 25.000 euro.
”Tinerii au nevoie de susținere pentru a-și construi viitorul! Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, a lansat apelurile competitive „Viitor Pentru Tineri NEETs II”, dedicat regiunilor mai putin dezvoltate. Sistemul informatic MySMIS2014 se va închide în data de 26 februarie 2021 ora 16:00. Am încredere că vor fi depuse proiecte și din județul Neamț, pentru a ne susține tinerii. Prezentele apeluri sunt destinat regiunilor mai puțin dezvoltate, inclusiv Nord Est. Se vor acorda subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, de maxim 25.000 euro”, a declarat președintele PNL Neamț, deputatul Mugur Cozmanciuc.
Solicitanții și partenerii eligibili sunt entități relevante pentru măsurile finanțate în cadrul prezentului apel, respectiv:
▪ Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării – persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
▪ Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ ONG-uri;
▪ Organizații de tineret, legal constituite;
▪ Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
▪ SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
▪ Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
▪ Asociații de întreprinderi
Sursă apariție Newsallert

S-ar putea să-ți placă și:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.